دسته بندی ها: سونوگرافی

1402-05-08 توسط مدیر سایت

مقدمهآسیت، وضعیتی است که در آن مایع اضافی در فضای شکم تجمع پیدا می‌کند، ممکن است...

1402-04-28 توسط مدیر سایت

سونوگرافی در منزل مدیکال هوم سونوگرافی در منزل یکی از خدمات پزشکی مدیکال هوم می...